Yau Ma Tei (香港)的酒店

  $860 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
  $700 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 1. $293 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 2. $371 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 3. $3,916 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
  $489 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 4. $674 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
  $896 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 5. $278 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 6. 選取日期,以查看房價及供應情況

Yau Ma Tei的酒店

搵香港Yau Ma Tei嘅超平酒店。喺 trivago 比較 個住宿價錢,搵出超抵房價

 • 網上綜合搜尋Yau Ma Tei的酒店
 • 在Yau Ma Tei尋找至抵酒店!
 • 以超抵的價錢預訂!

Yau Ma Tei最高評分Hotels之一

 • $693 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • $370 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • $356 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • $329 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • $329 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • $273 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • $538 一晚
  估計價格適用於:2024年6月

Our top-rated cheap hotels in Yau Ma Tei

 • $3,916 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
  $825 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
  $1,763 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 • $345 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
  $489 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • $338 一晚
  估計價格適用於:2024年6月

關於Yau Ma Tei的常見問答