Jenjarom (雪蘭莪, 馬來西亞)的酒店

 1. $281 一晚
  估計價格適用於:3月18日 - 3月19日
 2. $258 一晚
  估計價格適用於:8月15日 - 8月16日
 3. 選取日期,以查看房價及供應情況
 4. $449 一晚
  估計價格適用於:4月23日 - 4月24日
 5. $323 一晚
  估計價格適用於:6月26日 - 6月27日
 6. $231 一晚
  估計價格適用於:2月23日 - 2月24日
 7. 選取日期,以查看房價及供應情況
 8. 選取日期,以查看房價及供應情況
 9. $160 一晚
  估計價格適用於:4月23日 - 4月24日
 10. $166 一晚
  估計價格適用於:7月18日 - 7月19日

Jenjarom的酒店

搵馬來西亞Jenjarom嘅超平酒店。喺 trivago 比較 個住宿價錢,搵出超抵房價

 • 網上綜合搜尋Jenjarom的酒店
 • 在Jenjarom尋找至抵酒店!
 • 以超抵的價錢預訂!

Jenjarom最高評分Hotels之一

 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • $835 一晚
  估計價格適用於:2月24日 - 2月25日
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況

Our top-rated cheap hotels in Jenjarom

 • 選取日期,以查看房價及供應情況
  選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • $107 一晚
  估計價格適用於:2月29日 - 3月1日
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • $228 一晚
  估計價格適用於:4月3日 - 4月4日
 • 選取日期,以查看房價及供應情況

Jenjarom酒店

這些酒店您也可能感興趣

景點 ─ Jenjarom

人氣旅遊目的地

更多人氣旅遊目的地