Colonna (拉齊奧, 義大利)的酒店

 1. $881 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 2. $937 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 3. $517 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 4. $751 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 5. $838 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 6. $600 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 7. $600 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 8. $1,025 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
  選取日期,以查看房價及供應情況
 9. 選取日期,以查看房價及供應情況

Colonna的酒店

搵義大利Colonna嘅超平酒店。喺 trivago 比較 個住宿價錢,搵出超抵房價

 • 網上綜合搜尋Colonna的酒店
 • 在Colonna尋找至抵酒店!
 • 以超抵的價錢預訂!

Colonna最高評分Hotels之一

  選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • $980 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 • $688 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 • $893 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • $1,151 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 • $546 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
 • 選取日期,以查看房價及供應情況

Our top-rated cheap hotels in Colonna

 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • $841 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
  選取日期,以查看房價及供應情況
 • $942 一晚
  估計價格適用於:2024年6月
  選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況

關於Colonna的常見問答