Chamarel (毛里裘斯)的酒店

 1. $2,585 一晚
  估計價格適用於:6月8日 - 6月9日
 2. $1,592 一晚
  估計價格適用於:8月12日 - 8月13日
 3. $978 一晚
  估計價格適用於:5月27日 - 5月28日
 4. $1,891 一晚
  估計價格適用於:7月14日 - 7月15日
 5. $2,226 一晚
  估計價格適用於:6月13日 - 6月14日
 6. 選取日期,以查看房價及供應情況
 7. 選取日期,以查看房價及供應情況
 8. 選取日期,以查看房價及供應情況
 9. $2,057 一晚
  估計價格適用於:6月8日 - 6月9日
 10. 選取日期,以查看房價及供應情況

Chamarel的酒店

搵毛里裘斯Chamarel嘅超平酒店。喺 trivago 比較 個住宿價錢,搵出超抵房價

 • 網上綜合搜尋Chamarel的酒店
 • 在Chamarel尋找至抵酒店!
 • 以超抵的價錢預訂!

Chamarel最高評分Hotels之一

  選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • $1,900 一晚
  估計價格適用於:6月24日 - 6月25日
 • $1,841 一晚
  估計價格適用於:6月15日 - 6月16日
 • $1,705 一晚
  估計價格適用於:5月25日 - 5月26日
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況

Our top-rated cheap hotels in Chamarel

 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況
 • 選取日期,以查看房價及供應情況

Chamarel酒店

這些酒店您也可能感興趣

景點 ─ Chamarel

人氣旅遊目的地

更多人氣旅遊目的地