Bangi (雪蘭莪, 馬來西亞)的酒店

  $538 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
  $767 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 1. $607 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 2. $106 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 3. $166 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
  $136 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
  $224 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 4. $1,096 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 5. 選取日期,以查看房價及供應情況
  選取日期,以查看房價及供應情況

Bangi的酒店

搵馬來西亞Bangi嘅超平酒店。喺 trivago 比較 個住宿價錢,搵出超抵房價

 • 網上綜合搜尋Bangi的酒店
 • 在Bangi尋找至抵酒店!
 • 以超抵的價錢預訂!

Bangi最高評分Hotels之一

  $263 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 • $333 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 • $809 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
  $110 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
  $157 一晚
  估計價格適用於:2024年9月
  $244 一晚
  估計價格適用於:2024年7月

Our top-rated cheap hotels in Bangi

  $346 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
  $166 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 • $387 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 • $142 一晚
  估計價格適用於:2024年7月
 • $47 一晚
  估計價格適用於:2024年8月
 • $113 一晚
  估計價格適用於:2024年8月

關於Bangi的常見問答