Plaza Francia o Plaza Altamira附近的Chacao住宿

  • 在這地區尋找心水酒店
  • 比較各個網站嘅價錢
  • 以超抵價錢預訂!
載入中

關於 Plaza Francia o Plaza Altamira

聯絡我們

Plaza Altamira, 1060, Chacao, 委內瑞拉
電話: +58(800)2422261 | 官方網頁

景點 ─ Chacao

更多景點 ─ Chacao

  • Metro