Bien Hoa Hotel

(Góc D9 cắt N7) N30-40, Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng NaiBien Hoa越南
酒店
載入中
顯示更多酒店

關於 Bien Hoa Hotel

聯絡我們

(Góc D9 cắt N7) N30-40, Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, Bien Hoa, 越南