Iyashi No Yado Sachi No Yu

Hiratoko, Shiga Kogen, Yamanouchi machi, Shimotakai gun, Nagano 381 0401, Japan.高山日本
酒店