Diamond Bay Condotel -resort Nha Trang

Nguyen Tat Thanh Street, Phuoc Ha, Phuoc Dong650000芽莊市越南
度假村