Lavande Hotels·zhuhai Gongbei Port Fuhuali

No 2300, Yuehai Zhong Road,Gongbei block,Xiangzhou District519020珠海中國
酒店