Shenzhen Flight One

NO.15 XINRUI ROAD, HOURUI深圳中國
酒店