Apa Shinjuku Kabukicho Tower

1 20 2 Kabukicho Shinjuku Ku160 0021東京日本
酒店