Chichen Shanghai Huangpu

No. 21 Qiaojia Road, Huangpu District上海中國
酒店